?معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: آمار، زبان گویا و شفاف واقعیت‌ها می باشد.
?به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه هماهنگی ثبت احوال و شورای راهبردی جمعیت استان خاطرنشان کرد: آمارها در برنامه ریزی و هدف گذاری های اساسی در کشور جایگاه ویژه ای دارند.
?وی با اشاره به نقش ثبت احوال در صحت آمار، تصریح نمود:خوشبختانه ثبت احوال از سیستم سنتی گذشته به مجموعه ای نوین تبدیل شده و روز به روز نیز به سمت بهتر شدن، پیش می رود.
?معاون استاندار ضمن اشاره به نقش بسیار مؤثر ثبت احوال در نظام هویتی، تأکید کرد: می بایست با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک در مسیر خدمتگزاری به مردم، با شتاب بیشتری گام برداریم.
?خوش خبر گفت: نگرانی از تجدید نسل، بک تهدید محسوب می‌شود و باید در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.