🔹استاندار خراسان جنوبی گفت:خدمات باید بر اساس مطالبات مردم ارائه شود تا بتواند رضایت خاطر آنها را جلب نماید.
معتمدیان با بیان این مطلب در شورای سازمان همیاری شهرداری های استان، تأکید کرد: هر چه مطالبات مردم بیشتر شناسایی و احصا شوند و خدمات بر همین اساس ارائه گردد، قطعاً باعث رضایتمندی بیشتر می شود و این موضوع ایجاد سرمایه های اجتماعی برای کشور را به دنبال دارد.
🔹وی تصریح نمود: تجربه موفق استان طی دو سال گذشته این بود که در جریان سفرهای شهرستانی، مطالبات مردم در مناطق مختلف احصا شد و بعد از بررسی های کارشناسی به تصویب رسید، آن گاه در قالب برنامه اجرایی و به عنوان نقشه راه به دستگاه های متولی ابلاغ شد.
🔹استاندار، نامطلوب بودن فضای سبز شهری، عدم تنوع در نورپردازی و المان های شهری را از جمله مشکلات موجود در فضاسازی شهرها برشمرد و گفت: برای بهبود شرایط موجود باید از تجربه دیگر مناطق به ویژه استان های هم اقلیم استفاده کرد.
🔹معتمدیان با اشاره به این که کاربرد گونه های متنوع گیاهی، تغییر اساسی در فضای سبز ایجاد می کند، تأکید کرد: مردم نیاز به تنوع دارند و زیباسازی شهر می تواند تأثیر مطلوبی بر روحیه مردم داشته باشد.
🔹وی ادامه داد: شهرداری ها می توانند برای جبران کاستی های موجود از توان و ظرفیت سازمان همیاری شهرداری های استان استفاده کنند.
🔹استاندار در ادامه به تشریح اختیارات و وظایف سازمان همیاری شهرداری ها پرداخت و گفت: این سازمان می تواند با ارائه طرح و برنامه های متعدد به درآمدزایی شهرداری ها کمک کند.
🔹معتمدیان متذکر شد: درآمد زایی شهرداری ها، توان آنها را در ارائه خدمات بهتر به مردم بیشتر می کند.
🔹وی افزود: یکی از راهکارهای استان در این زمینه، واگذاری برخی معادن به شهرداری هاست که می تواند به ایجاد اشتغال، درآمدزایی و درنتیجه تحول در منطقه بینجامد.

🔹استاندار بر ورود سازمان همیاری شهرداری ها به پروژه های عمرانی تأکید کرد و گفت: شهرداری ها می توانند از این ظرفیت در اجرای پروژه‌های در اختیار بهره ببرند.
🔹معتمدیان افزود: این موضوع، سرعت بخشی به روند اجرای پروژه ها، کم کردن هزینه ها و کیفی سازی کارها را به همراه دارد.
🔹وی متذکر شد: طرح های عمرانی شهرداری ها باید بر مبنای مطالبات مردم، نیازهای شهری، اعتبارات در اختیار و جمعیت تعیین و اجرا شود.
🔹شایان ذکر است: در این جلسه، ضمن تشریح تغییرات صورت گرفته در اساسنامه سازمان همیاری شهرداری ها، هیئت مدیره جدید سازمان تعیین شدند و از زحمات حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، حلاج مقدم مدیر کل سابق امور شهری و شوراهای استانداری و جاوید شهردار بیرجند به عنوان اعضای هیئت مدیره سابق سازمان همیاری شهرداری های استان تجلیل شد.