معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که مرزی برای شیعه و سنی جهت اعطای حمایت ها مطابق چهارچوب های قانونی نداریم، عنوان کرد: تلاش می کنیم تا منابعی را در این راستا جذب کنیم البته از کمک خیران نیز نباید غافل شد.

عبدالهادی فقهی‌زاده، در بازدید از موسسه فرهنگی قرآن و عترت خاتم‌النبیین(ص) اهل سنت بیرجند بیان کرد: تمام کسانی که در حوزه دین کار فرهنگی انجام می دهند، به امنیت کشور کمک می کنند.

به گفته وی قرآن و عترت اصلی ترین سرمایه های معنوی مشترک در جهان اسلام است و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر مبنای فرهنگی اسلامی است.

وی با اشاره به این که در معاونت قرآن و عترت ، هیئت رسیدگی وظیفه صدور، ابطال و تمدید مجوز را بر عهده دارد، ادامه داد: مرزی برای شیعه و سنی وجود ندارد و برای تاسیس موسسه طبق شرایط قانونی جهت گسترش فعالیت های قانونی تلاشمان را برای کمک خواهیم کرد.

شایان ذکر است در این بازدید، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان روش تدریس و حفظ قرآن با حضور قرآن آموزان موسسه ، قرار گرفت.