استاندار خراسان جنوبی آقای معتمدیان با اشاره به اجرای ۱۵۱۵ طرح در هفته دولت در خراسان جنوبی گفت: با تلاشی که انجام شد ، توانستیم با همه مشکلات موجود در سال ۱۳۹۹ بیشترین عملیات اجرایی و افتتاح را در تاریخ خراسان جنوبی اجرایی کنیم.