گفته شده در این حادثه دو مغازه موبایل فروشی در خیابان معلم دچار حریق شدند.

این حادثه ساعت ۱۵:۳۶ امروز در مغازه موبایل فروشی و تعمیرات موبایل خیابان معلم ۵۴ رخ داد که با تلاش آتش نشانان ایستگاه غفاری مهار شد.

به گفته رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند این حادثه آتش سوزی خسارت جانی نداشت اما خسارات مالی قابل توجهی وارد کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: در بررسی های اولیه، اتصالات برق علت حادثه آتش سوزی دو مغازه در خیابان معلم بیرجند مشخص شده است.