#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دکترمهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه تاکنون موردی از کرونای انگلیسی و یا کرونای جهش یافته در استان ثبت نشده است، گفت: این در حالی است که کرونای جهش یافته در سطح کشور در حال گردش است و مردم باید بیش از پیش دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.

🔸تست های سریع از اطرافیان بیماران کرونا مثبت گرفته می شود و درمان این بیماران نیز همانند بیماران کرونایی و اگر مشکلی داشته باشند در بیمارستانها بستری می شوند.