?معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت :ژئوپارک طبس، از ظرفیت های بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که با ثبت جهانی آن می توان به تقویت منطقه از بعد اقتصادی و اجتماعی کمک کرد.
علیرضا عباس زاده با بیان این مطلب در همایش ثبت جهانی ژئوپارک طبس، خاطرنشان کرد : از همه افرادی که در طول سالیان گذشته برای این ثبت جهانی تلاش کرده اند باید تقدیر کرد زیرا این ژئوپارک یکی از ظرفیت های بزرگ فرهنگی اجتماعی کشور ماست.
?وی افزود : ثبت جهانی یک اثر هویت ملی ما را در جهان نشان می دهد و شناسنامه های ملی هر ملت محسوب می شوند لذا در سطوح بین المللی هویت جهانی ایران را به نمایش می گذارند.
?معاون استاندار اظهار کرد :در شهرستان طبس نیز ژئوپارک طبس یک از ظرفیت های بزرگ فرهنگی و اجتماعی ملی محسوب می شود لذا هر اثر ثبت جهانی به تقویت سرمایه های اجتماعی و فرهنگی از لحاظ دلبستگی ملی در سطح جهانی کمک می کند.
?وی بیان کرد :ایجاد غرور ملی در بین مردم از دیگر اثرات ثبت جهانی است تا به جهان دارایی های فرهنگی، طبیعی و اجتماعی خود را معرفی می کنیم که از گذشته تاکنون در تمدن بشری موثر بوده است.
?عباس زاده گفت: ثبت هر اثر ملی ایجاد هویت و سرمایه ملی را به دنبال دارد و باید آن را قدر دانست و به نسل آینده معرفی کرد.
?وی با تأکید بر مزایای ثبت جهانی هر اثر هم افزود: با ثبت جهانی هر اثر مردم آن منطقه فرصت ویژه ای پیدا می کنند تا بتوانند با ارئه داشته های در حداستاندارد بین المللی فرهنگ غنی خود را به جهان نشان دهند و امکان بهره برداری فرهنگی و اقتصادی برای آثار ثبت جهانی را افزایش می دهد.
?به گفته وی؛ بهره وری اقتصادی با رعایت همه استاندارد های لازم، شاخص یک اثر برای ثبت جهانی است لذا ژئوتوریست به عنوان یک صنعت فعال برای رشد منطقه و استان باید مورد توجه قرار گیرد.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور