در چهار ماه اخیر ۶۸درصد قنوات شهرستان بیرجند در سامانه اطلاعات مکانی قنوات کشور ثبت و شناسنامه دار شد.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: این شهرستان با دارا بودن هزار و ۷۷۰رشته قنات و معادل ۲۸درصد کل قنوات استان، رتبه اول را از لحاظ تعداد قنات دراستان دارا است.

محمدعلی محمدی افزود: در مدت ۴ماهه اخیر هزار و ۲۰۲رشته قنات یعنی حدود ۶۸درصد قنوات در سامانه اطلاعات مکانی قنوات کشور (qanat.jky.ir) ثبت و شناسنامه دار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند همچنین با بیان اینکه، حفظ و حراست از قنوات به عنوان میراث ماندگار گذشتگان در حوزه آب و کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی در عمران و آبادانی منطقه برخوردار است گفت: در همین راستا از آمار ثبت شده در سامانه اطلاعات مکانی قنوات به منظور برنامه ریزی دقیقتر در خصوص حفاظت قنوات استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ازین پس تخصیص اعتبار برای قنواتی لحاظ می‌شود که در سامانه مذکور اطلاعاتشان ثبت شده باشد از تمام مالکان قنوات شهرستان خواست: تا با مراجعه به واحد امور فنی و زیر بنایی مدیریت شهرستان بیرجند در خصوص ثبت کامل و دقیق اطلاعات قنوات باقیمانده با کارشناسان این حوزه همکاری کنند.