روند دما در خراسان جنوبی افزایشی است و گرم شدن هوا سبب شده با وجود فصل زمستان درختان در برخی مناطق این استان شکوفه دهند.

 تغییرات دما طی ۲۴ ساعت آینده افزایشی است و هوا گرمتر می‌شود.

مطابق با الگوی نقشه‌های پیش یابی و تصاویر ماهواره‌ای تا اواسط هفته آینده شرایط جوی در منطقه پایدار و یکنواخت است.

افزایش دمای هوا طی روزهای اخیر سبب شد درختان در برخی شهرستان‌های استان از جمله زیرکوه و خوسف در فصل زمستان شکوفه دهند.

این در حالی است که خراسان جنوبی زمستان سردی را سپری می‌کند و شهرهای سربیشه و بیرجند در روزهای مختلف فصل سرد سال از جمله سردترین شهرهای کشور اعلام شدند.