🔸با حکم حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، حسین خسروی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان خراسان جنوبی منصوب شد.