مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: برای افراد فاقد پوشش بیمه ای، امکان ثبت نام الکترونیکی درخواست بیمه در صندوق های بیمه ای ایرانیان و سلامت همگانی فراهم شده است.

دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در نشستی عنوان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط حاکم بر جامعه و همچنین تمرکز سازمان بیمه سلامت ایران بر ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان، تغییراتی در سامانه ISC سازمان بیمه سلامت ایجاد شد.

اربابی ادامه داد: با توجه به تغییرات صورت گرفته، امکان ثبت نام و درخواست اولیه پوشش بیمه در صندوق های بیمه ای ایرانیان و سلامت همگانی برای متقاضیان فاقد پوشش بیمه فراهم شده است و این افراد می توانند با ورود به سامانه Eservices.ihio.gov.ir/isc/ درخواست خود را برای دریافت دفترچه بیمه ایرانیان یا سلامت همگانی ثبت کنند.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم سازمان بیمه سلامت افزایش سطح رضایتمندی بیمه شدگان است که برای همین منظور سازمان بدنبال الکترونیکی کردن کلیه خدمات و ارتقای سامانه های موجود برای تسهیل دسترسی بیمه شدگان می باشد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی افزود: روش های جمع آوری نظرات، پیشنهادات و شکایات نیز باید به سمت کاملاً الکترونیکی هدایت شود تا با سرعت و دقت بیشتری بتوان نیازها و درخواست های بیمه شدگان و مردم را احصا و برای آن اقدامات مناسبی را انجام داد.