دومین جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غباراستان خراسان جنوبی در سال جاری به ریاست میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت : مدیران به دنبال جذب کامل اعتبارات مقابله با بیابان زایی و کاهش گرد و غبار باشند و برای اقدام عملی، زمان را از دست ندهند.میرجعفریان در کارگروه مقابله با پدیده گرد و خاک افزود: از آنجایی که پدیده گرد و غبار ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد نیاز است مسئولان دستگاه‌های اجرایی تمام تلاش خود را برای ارائه گزارش و راه حل برای کاهش گرد و غبار، به کار گیرند. وی گفت: کم کردن سطح تماس خاک با هوا، توسعه پوشش گیاهی، کاشت نهال و آبخیزداری مناسب از جمله راه‌هایی است که باید مورد تأکید قرار گیرد . اکبری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هم گفت: سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به محیط زیست در بحث مقابله با پدیده گرد و غبار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد که بین دستگاههای مختلف توزیع شده است تا هر دستگاه به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کاهش گرد و غبار انجام دهد. در این کارگروه هری ک از دستگاههای مشمول دریافت این اعتبار به ارائه گزارش اقدامات خود در این حوزه پرداختند . خوشبختانه سه دستگاه حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی و ابخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در جذب کامل اعتبارات سال ۹۸ و اجرایی کردن تمام برنامه ها در حوزه مقابله با پدیده گرد و غبار موفق عمل کردند. لازم به ذکر است در این کارگروه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به مطالعات منشا یابی داخلی فرسایش بادی ، توفان های ماسه و گرد و غبار کل کشور که توسط ستاد ملی مقابله با گرد و غبار کشور از سال ۱۳۹۷ شروع و با نگاهی همه جانبه و با بهره گیری از اطلاعات و آمار هواشناسی و داده های ماهوره ای و سنجش از دور و بکارگیری داده ها و یافته های زمینی انجام گرفته است گفت: در این مطالعه زمینه آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار بصورت علمی و با اولویت های مشخص شده فراهم شده است و بر اساس مطالعات مذکور مساحت کانون گرد و غبار استان ۵۱۷۳۵۹۷ هکتار بوده که اگر چه کانون های گرد و غبار با شدت زیاد و خیلی زیاد مساحت نسبتا کمی حدود ۱۹% از کل کانون های داخلی را دارند ولی نقش قابل توجهی در انتشار ذرات گرد و غبار دارند. اکبری اظهار کرد: بر اساس نتایج حاصله از این طرح و شناسایی کانون های داخلی گرد و غبار و شدت غبار خیزی آن ،اقدامات کنترل گرد و غبار در استان انجام خواهد شد و مطالعات مذکور به عنوان ابزار مدیریتی در جهت بخشی راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ، اصلاحی و احیایی مقابله با گرد و غبار در کانون ها مورد استفاده در تصمیم گیری ها خواهد بود .