🔹استاندار خراسان جنوبی خطاب به مدیران گفت: به تأثیر هنر در توسعه توجه داشته باشید، چرا که کار هنری می تواند بهترین راهکار در نتیجه بخشی امور باشد.
ملانوری با بیان این مطلب در جمع مدیران حاضر در شورای اداری شهرستان سرایان خاطر نشان کرد: من معتقدم اگر مراکز فرهنگی و هنری را تقویت نکنیم، در بقیه بخش ها هم ضعیف عمل خواهیم کرد.
🔹وی تأکید کرد: به جهت اهمیت موضوع، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ساخت و تکمیل پروژه آمفی تئاتر را با سرعت بیشتری پیش ببرد تا به زودی در اختیار مردم قرار گیرد.
🔹استاندار به ظرفیت کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: در قالب کار هنری است که می توان به کشاورز آموخت که با استفاده از برخی راهکارها می تواند تولید در واحد سطح را افزایش دهد.
🔹ملانوری خاطرنشان کرد: اقلیم کم بارش استان و از طرفی ۲۰ سال خشکسالی، سفره های زیرزمینی را تخلیه کرده و کیفیت آب را تغییر داده است لذا ما باید به توسعه کشت های کم آب بر و متناسب با اقلیم منطقه روی بیاوریم.
🔹وی استفاده از شیوه های نوین آبیاری را مهمترین راهکار به منظور مدیریت منابع آب عنوان کرد و تصریح نمود: همراهی مردم، رسانه ها، مراکز تحقیقاتی و… می تواند در مدیریت منابع آب مؤثر باشد.
🔹استاندار متذکر شد: توسعه کشاورزی با مصرف کمتر آب، آسیب کمتر به محیط زیست، کاهش لطمات به حاصلخیزی خاک و افزایش تولید در واحد سطح، مقدور می باشد.
🔹ملانوری ادامه داد: ما باید با ترویج شیوه های درست، به کمتر شدن هدررفت منابع و بیشتر شدن حجم تولید کمک کنیم.