مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: محل دفن پسماند واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بیرجند در کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان تصویب و مشخص شد.

 حسن اکبری درباره مصوبات سومین نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بیرجند در سال جاری که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: تعیین تکلیف مدیریت پسماند واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بیرجند در این جلسه طرح و بررسی شد.

وی با اشاره به آنچه دپوی غیرقانونی پسماندهای واحدهای صنعتی در اطراف شهرک صنعتی نامید، گفت: این نشست به منظور تعیین تکلیف نهایی مکان دفن، همچنین مدیریت پسماندهای واحدهای صنعتی برگزار شد که با توجه به بررسی صورت گرفته در جلسات کارشناسی، مکان تعیین شده در مطالعات ارزیابی زیست محیطی واقع در ضلع شمالی جاده بیرجند – خوسف برای انتقال و مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه شهرک صنعتی با رعایت ملاحظات فنی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد تصویب کارگروه شهرستان قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: این مصوبه برای اجرایی شدن به کارگروه‌های استانی مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این نشست مقرر شد پاکسازی اراضی اطراف شهرک صنعتی بیرجند در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

استان خراسان جنوبی ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دارد که از این تعداد ۱۸ ناحیه و شهرک صنعتی در حال واگذاری زمین و انعقاد قرارداد است.