مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: وقفه چندین ساله طرح جامع بیرجند به دلیل عدم تخصیص بودجه در سطح کلان به مراجع ذیربط از جمله سازمان نقشه برداری بوده است.

 سال هاست مدیران شهری بیرجند عنوان می کنند که طرح جامع بیرجند به عنوان سند بالا دستی توسعه شهری قدیمی شده و باید طرح جدید جایگزین طرح قبلی شود. گلایه هایی نیز طی ماه های اخیر از سوی شهردار، اعضای شورای شهر و نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در خصوص تعلل در ابلاغ این طرح مطرح شد که دلایل این تاخیر را از مدیرکل راه و شهرسازی استان جویا شدیم.

وحید داعی بیان کرد: طرح‌های توسعه و عمران (جامع)، طرحی راهبردی و غیر اجرایی بوده که تهیه و تصویب آن دارای سلسله مراتبی است.

وی با بیان اینکه این طرح صرفاً نقش سیاستگذاری برای توسعه و برنامه‌ریزی شهر در افق حداقل ۱۰ ساله را دارد، افزود: برابر فرایند قانونی تهیه طرح‌های توسعه و عمران پس از تصویب طرح جامع به عنوان سند بالادستی توسعه شهر، توسط راه و شهر سازی تهیه و به تصویب کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵ استان) می‌رسد.

داعی بیان کرد: شهر بیرجند هم تابع این قاعده و فرایند بوده و با توجه به اتمام افق طرح جامع تفصیلی، مکاتبات لازم برای شروع فرایند بازنگری طرح جامع انجام شده است.

عدم تخصیص اعتبار

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به گلایه شورای شهر بیرجند و نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در خصوص تعلل راه و شهرسازی در زمینه ابلاغ طرح جامع تفصیلی عنوان کرد: مقدمه شروع مطالعات طرح جامع، تهیه و تحویل نقشه پایه به مشاور طرح است و علیرغم انعقاد قرارداد با مشاور به دلیل عدم تخصیص بودجه در سطح کلان و کشوری به مراجع ذیربط از جمله سازمان نقشه برداری کشور، مقدمات تهیه نقشه پایه شهرهای کشور از جمله بیرجند فراهم نشده و وقفه‌ای چند ساله در این زمینه رخ داده است.

داعی ادامه داد: علی رغم عدم وصول نقشه‌های مذکور، راه و شهرسازی با مساعدت و همکاری سایر نهادها از جمله شهرداری، آب و فاضلاب، گاز، برق و با همکاری مشاور، نقشه پایه قابل استفاده را در سال ۱۳۹۷ برای شروع مطالعات مشاور تهیه کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جلسه اولیه بررسی مطالعات طرح جامع در استان برگزار شده و اقدامات تکمیلی توسط مشاور جهت ارائه مراحل بعدی طرح جامع در دست اقدام است، گفت: با مساعدت و تعامل دیگر ادارات و نهادها در ارائه اطلاعات برای مطالعات و ارائه راهکارهای سازنده، به زودی در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان این طرح ارائه خواهد شد.

پیگیری ها برای تسریع در تصویب طرح

داعی در پاسخ به اینکه افزایش محدوده هایی را طی سال های گذشته در شهر بیرجند داشته ایم آیا این برای برنامه ریزی های شهری به دلیل اینکه طرح جامع جدید را نداریم مشکلی ایجاد نمی کند؟ گفت: افزایش محدوده‌های صورت گرفته به شهر (پس از طرح جامع شهر بیرجند) بر اساس مصوبات شورای عالی از قبیل اراضی ۴۳۵ هکتاری، سایت اداری، مهر شهر و غیره بعد از طی مراحل بررسی و تأیید آن در استان با حضور و تعامل، مشارکت و موافقت مسئولان وقت اعم از شهرداری و شورای شهر بیرجند، دستگاه‌های خدمات رسان و موافقت کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: اگر نظر کارشناسی و قانونی دستگاه‌ها و مسئولان در مراحل تهیه طرح محقق نمی‌شد، طرح‌های مذکور هم وارد مراحل بعدی بررسی و تصویب طرح نمی‌شد.

داعی با بیان اینکه پس از طی مراحل قانونی الحاق، شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی است، افزود: همچنین برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، زمانی که طرح جامع جدید مصوب و ابلاغ نشود، طرح مصوب و ملاک عمل قبلی معتبر بوده و صدور پروانه بر اساس آن امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرایند تهیه طرح جامع، خللی در توسعه و رونق شهر با توجه به الحاقات ایجاد نمی‌کند، گفت: با توجه به رفع این موانع، تسریع در مراحل بعدی تهیه و تصویب طرح جامع در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است