با پیگیری دادستان مرکز استان خراسان جنوبی تجهیزات مجتمع فولاد قائنات از گمرک ترخیص گردید.
با پیگیری های انجام شده و مکاتبات لازم توسط دادستان مرکز استان، تجهیزات بسیار مهم برای تکمیل و راه اندازی واحد احیای مستقیم مجتمع فولاد قائنات از گمرک بوشهر ویزد ترخیص گردید.
حجه الاسلام علی نسائی زهان گفت: پس از وصول مکاتبه مدیر محترم مجتمع فولاد قائنات مبنی برضرورت تامین و نیاز مجتمع فولاد به تجهیزات بسیار مهم وضروری برای تکمیل وراه اندازی احیا مستقیم مجتمع بلافاصله مکاتبات و پیگیری های لازم از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام گردید که الحمدالله با کمک گمرک جمهوری اسلامی ایران تجهیزات مورد نظر جهت نصب در محل اجرای این پروژه ملی ترخیص گردیده است.
وی افزود:تسریع در روند ترخیص کالاهای فوق باعث صرفه جوئی زیادی در هزینه های مجتمع فولاد گردیده است و امیدواریم با تلاش سایر متولیان امر صنعت وتلاش وجدیت سایرمسولین شاهد افتتاح وراه اندازی مجتمع فولاد در اینده ای نزدیک باشیم.
دادستان مرکز استان گفت: دستگاه قضائی با تمام توان در تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری ومیباشد واز هیچ تلاشی برای تحقق شعار سال فروگذار نخواهد بود وعلیرغم گرفتاری ها ووظایف دیگری که برعهده دستگاه قضائی میباشد تاکنون اقدامات موثر ومفیدی در حوزه حمایت از تولید ورفع موانع تولید صورت گرفته است