دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از کارگاهها و واحد تولیدی دست های پر توان شهرستان بیرجند بازدید کرد.

دادستان مرکز استان ، در جهت حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان واحد تولیدی دست های پرتوان شهرستان بیرجند از این مکان بازدید نمود و دستوری متفاوت صادر کرد.

حجت الاسلام نسائی زهان، ضمن عرض خدا قوت خدمت مدیر این کارگاه و کلیه کارکنان این واحد تولیدی از نزدیک با تعدادی از کارکنان دیدار و گفتگو کرد و با نحوه فعالیت آنها آشنا شد.

با توجه به اینکه افراد شاغل در این کارگاه تولیدی حدود ۷۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و دختران کم توان ذهنی هستند دادستان جهت حمایت از این افراد دستور داد به لحاظ احتیاج این واحد به چرخ خیاطی و پارچه، از طریق سازمان اموال تملیکی تعداد ۱۴ عدد چرخ خیاطی و همچنین پارچه‌های مورد نیاز این واحد با قیمت مناسب به این کارگاه تحویل گردد
حجت الاسلام نسائی همچنین دستور داد، بسته های غذایی با قیمت مناسب کارشناسی شده، جهت کارکنان این واحد تولیدی، از طریق سازمان اموال تملیکی اقدام گردد.