#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

بافت قدیم شهر دیهوک طبس خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد.

بمسئول ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری

ثبت ملی بافت تاریخی دیهوک در فهرست میراث ملیو صنایع دستی استان گفت: محدوده تاریخی در غرب شهر دیهوک واقع شده و دارای مساحت تقریبی ۱۸ هکتار است.

طاهره مال اندوز افزود: بافت تاریخی ارزشمند دیهوک که مربوط به دوره صفوی تا اواخر قاجار است و از جمله بافت‌های مناطق کویری و گرم و خشک به شمار می‌رود که آثاری همچون مسجد ، حمام ، بازار ، قلعه ، آسیاب و خانه‌های زیبا در آن واقع شده اند.

به گفته وی محله هائی در این بافت نیز مانند محله سرچشمه ، محله مسجد و … شکل گرفته است.

وی گفت: مردم دیهوک اکنون با مرمت تعدادی از بنا‌های بافت تاریخی ، پیشینه کهن خود را پاس می‌دارند و اشتیاق دارند دیهوک قدیم را زنده و پویا سازند.

مسئول ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: دیهوک درمسیر شاهراه تاریخی مهمی استقرار یافته که هر ساله مسافران و گردشگران بسیاری از جنوب و غرب کشور برای رسیدن به استان‌های خراسان جنوبی و رضوی از آن عبور می‌کنند.

دیهوک بر اثر زلزله ۱۳۵۷ تخریب می‌شود و مردم در مجاورت بافت قدیمی، شهر جدید دیهوک را ساختند.