در نشست مدیران عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی، گردشگری و مشاوره‌ای مورد بحث قرار گرفت.

 محمود رضا فخر مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی به همراه سید مجید موسوی مدیرعامل موسسه صنعتی گوشت مشهد و به منظور تعامل و همکاری های دوجانبه با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند.

سید محمد اسماعیل فاطمی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به محمودرضا فحر مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، از ظرفیت ها و توان سازمان همیاری خراسان جنوبی و اقدامات و برنامه های در دست اجراء و همچنین برنامه ها و راهبردهای تدوین شده در حوزه سرمایه گذاری، بازرگانی، گردشگری و مشاوره‌ای فنی متعلق به آن سازمان به شهرداران شهرستان ها و استان مطالبی عنوان نمود.

وی اضافه کرد: سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی با استفاده از تجارب موفق و ظرفیت های موجود، اهداف کلان و برنامه ریزی های گسترده ای در کمک به توانمند سازی شهرداری های استان انجام داده و در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار و تامین نیازهای مدیران شهری قدم برداشته است .

فاطمی افزود: امیدواریم با توجه به ظرفیت های اقتصادی موجود در سازمان همیاری شهرداری ها و موقعیت استراتژیک خراسان جنوبی و خراسان رضوی در مرز مشترک با افغانستان بتوانیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی دو استان قدم برداریم و آمادگی داریم تا در موضوع سرمایه گذاری های مشترک و توسعه اقتصادی مرز همکاری کنیم.

محمودرضا فخر در این دیدار ضمن تشکر از سید محمد اسماعیل فاطمی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی از برگزاری این جلسه، افزود: هم افزایی و همکاری فی مابین این دو سازمان در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و ما به دنبال ایجاد همکاری دوجانبه در راستای تقویت و تمکیل زنجیره خدمت رسانی به شهرداری های استان خود می باشیم.

لازم به ذکر است این نشست در راستای ارائه بخشی از توانمندی های سازمان همیاری شهرداری های خراسان حنوبی و خراسان رضوی صورت گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور