#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰ثبت سه فوت جدید در اثر ویروس کرونا در خراسان جنوبی

🔺آخـرین وضــعیت کرونا در استان خراسان جنوبی
📆۹۹-۱۰-۰۵

🔵 کل آزمایش: ۳۳۲۲۳
🔸 کل منفی: ۱۸۹۲۰
🔸 کل مثبت: ۱۴۳۰۳

🔷آزمایشات جدید انجام شده: ۱۱۲
🔹 مثبت: ۲۳ (۲۱%)
▫️بستری: ۶نفر
▫️سرپایی: ۱۷نفر

🔴موارد جدید به تفکیک شهرستان:
بشرویه : ۱
بیرجند: ۶
خوسف :۰
درمیان : ۱
زیرکوه: ۵
سرایان: ۰
سربیشه : ۰
طبس : ۱
فردوس : ۳
قاین : ۵
نهبندان :۱

⬜️وضعیت فعلی بیماران:
● بستری تنفسی: ۱۸۷
● بستری مثبت: ۸۵
● مثبت‌آی‌سی‌یو: ۲۲
● مثبت بدحال: ۹
● مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۳۵۱۳

●کل موارو فوتی استان : ۷۰۵نفر
▪️موارد جدید فوتی: ۳نفر