?استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به این که احزاب از تجمع نخبگان شکل می گیرد ، بنابراین یکی از باارزش ترین جایگاه ها برای استفاده از ظرفیت های نخبگان در تصمیم گیری ها، احزاب و گروه های سیاسی است.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی خانه احزاب استان خاطرنشان کرد: افرادی که در گروه های سیاسی فعالیت دارند، افرادی با هوش، ذکاوت، انگیزه، استعداد و علاقه می باشند.
?وی تأکید کرد: احزاب باید به سمتی بروند که واقعاً کار حزبی انجام دهند.
?استاندار با اشاره به حوزه وظایف و اختیارات احزاب و گروه های سیاسی، گفت: در این مسیر چند نکته را باید مدنظر داشته باشند که مهمترین آنها آگاه سازی و آشنا نمودن مردم با مسایل پیرامونی شان است تا با اطلاع از جایگاه واقعی خود، بدانند که می توانند مؤثر باشند.
?ملانوری ادامه داد: احزاب باید مردم را به مشارکت در فعالیت های اجتماعی ترغیب نمایند که مهمترین این نوع مشارکت، حضور در عرصه انتخابات است.
?وی متذکر شد: کاری که حزی در این زمینه انجام می دهد باید این باشد که ذهن مردم را آماد کند که نخبگان را برای عرضه خود در عرصه انتخابات تشویق و ترغیب نمایند.
?به گفته وی؛ موقعی که قرار است نماینده مجلس یا اعضای شورا انتخاب شوند، به جهت اهمیت موضوع بهتر است از نخبگان و افراد تأثیرگذار منطقه باشند.
?استاندار ایجاد عقلانیت در جامعه را نیز از دیگر وظایف گروه های سیاسی برشمرد و گفت: مردم در کنار مشارکت در انتخابات باید به گزینش اصلح ترین فرد بیندیشند، مردم باید بدانند که چرا پای صندوق می روند و رأیی که می دهند در تعیین سرنوشت شان تأثیر دارد لذا باید در انتخابی می کنند احساس وظیفه نمایند.
?ملانوری اظهار داشت: یکی دیگر از وظایف احزاب، تقویت روحیه مطالبه گری در مردم است.