تعاون روستایی خراسان جنوبی با تهیه برنامه تغذیه سالم، سعی در کیفی سازی هر چه بیشتر محصولات استراتژیک استان دارد

اتحادیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید استان با توجه به اهمیت بحث تغذیه گیاهان برای جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشاورزان استان و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک و تامین غذای سالم جامعه، اقدام به تهیه برنامه تغذیه برای محصولات استراتژیک خراسان جنوبی کرده است.
ضیائیان احمدی مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی گفت: اتحادیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید استان با ایجاد تیم کارشناسی و مشاوره، برنامه‌ها و بازدید‌های میدانی خود را در بیشتر روستا‌ها و مناطق مختلف استان برای ارائه برنامه غذایی سالم ویژه محصولات استراتژیک آغاز کرده است.
مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید خراسان جنوبی نیز گفت: در این بازدیدها، به بررسی موضوعات تجربی کشاورزان و جمع آوری نکات مهم و فرمول‌های تجربی کشاورزان پرداخته می‌شود و تاکنون به نکات حائز اهمیت و فنی در این بازدید‌ها دست یافته ایم که می تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر مؤثر باشد.
محمد زاده افزود: در مناطق مختلف استان از کود حیوانی به صورت خام و غیر اصولی برای تغذیه گیاهان استفاده می کنند که این باعث تجمع آمونیاک در سرشاخه‌های درختان می‌شود و در زمان برودت هوا، تاثیر دمای محیط بر درختان حداقل ۵ برابر و منجر به سرمازدگی درختان می‌شود.
  • وی گفت: کارشناسان اتحادیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید استان برای پیشگیری از تأثیرات منفی استفاده از کود خام و همچنین دیگر عوامل آسیب زای گیاهان، مطالب جامعی به صورت جداگانه برای هر محصول آماده کرده اند که در بازدید از روستا‌ها در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند.
مدیر تعاون روستایی استان هم گفت: برای اثربخشی برنامه‌های آموزشی اتحادیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید، تامین تمامی نهاده‌های کشاورزی در برنامه غذایی ارائه شده به کشاورزان برای محصولات را نیز اتحادیه انجام می‌دهد.