دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از ورود دادستانی به وضعیت ساخت و سازها در استان خبر داد تا مردم را را نسبت به حق و حقوق خودشان آگاه کنند.

 

کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی مرکز استان با موضوع بررسی نقش دستگاه‌های متولی امرنظارت در زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی به منظور کاهش آثار زیان بار و تبعات منفی آن بر جامعه و تضییع حقوق عامه با حضور حجت الاسلام نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در محل سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد.

حجت الاسلام نسائی زهان گفت : باید دستگاه‌های متولی در تمام مراحل ساخت و ساز یک ساختمان به وظایف تعریف شده خود عمل کنند و کار در هیچ کجا نباید لنگ بزند.

او با اشاره به وظایف تعریف شده دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و سیستم قضایی در قانون گفت:این دستگاه‌ها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تخلفات انجام دهند تا مسئله متروپل پیش نیاید.

حجت الاسلام نسائی زهان گفت:نظارت دادستانی به صورت میدانی از وضعیت ساخت و سازها، حضور سرپرست کارگاه، مجری و سایر موارد به زودی انجام خواهدشد تا مردم را را نسبت به حق و حقوق خودشان آگاه کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت:مجری ساختمان مسئولیت صحت کلیه‌ی عملیات ساختمانی را برعهده دارد و باید کلیه مقررات را در این باره رعایت کنند که نتیجه آن عدم تخلف می‌شود وچنانچه تخلفی انجام شد باید مجری پاسخگو باشد.

او در ادامه بااشاره به اینکه ساختمان‌هایی هستند که در شهر بدون هیچ گونه ضابطه و پروانه‌ای فعالیت دارند می‌گویند:جریمه اینگونه افراد باید به گونه‌ای بازدارنده باشد که این افراد با فرض براینکه جریمه اش را خواهم داد تخلف نکند و تمامی دستگاه‌های متولی در برخورد بااین موارد باید جدی ترباشند تا جریمه‌های کم و ترک فعل دستگاه‌ها سرپوشی برای انجام تخلفات آنان نباشد.

حجت الاسلام نسائی زهان عنوان کرد: باید ساختمان‌ها استاندار‌های لازم را رعایت کنند هر ساختمان یک مجری یک ناظر و سرپرست کارگاه داشته باشد و مهندسین ناظر یا مجری طرح قاون رارعایت نکند و جریمه شد وباز رعایت نکرد آن ساختمان تخریب خواهدشد.

او بااشاره به اینگه ساختمان‌ها باید دارای شناسنامه باشند گفت:مصالحی ک در ساخت وساز استفاده می‌شود باید دارای استاندارد‌های لازم باشد تا ساختمانی استاندارد و محکم تحویل مشتری داده شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور