🔹 احسان خسروی دادستان شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگارما گفت: با عنایت به گزارشات واصله طی چند ماه اخیر شرکت هایی نوظهور در سطح شهرستان بشرویه در قالب صندوق های اقتصادی خانگی و یا هرمی اقدام به عضوگیری می نمایند که شخصا حجت را بر آنها تمام می کنم که مطابق قوانین کیفری دریافت و جمع آوری سپرده های مردم تحت عنوان صندوق خانگی ، شرکت های هرمی یا هر عنوان دیگر بدون مجوز قانونی جرم و مجازات سنگینی دارد .
🔹 وی افزود: شرکت هایی که قصد فعالیت اقتصادی در این راستا را دارند باید از نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی و یا زیر مجموعه آن مجوز داشته باشند در غیر این صورت با برخورد جدی و بدون اغماض دادستانی روبرو خواهند شد .
🔹خسروی اظهار کرد: تعریف و تمجیدهای اولیه گردانندگان این موسسات غیرقانونی حکایت از این دارد که سرمایه گذاری سود قابل توجهی داشته و مردم به شرکت در این فعالیت ها تشویق می شوند و با توجه به اینکه اطلاعات مردم نسبت به قوانین مربوط به سرمایه گذاری کافی نمی باشد لذا در دام شرکت های اقتصادی فاقد مجوز قانونی گرفتار شده و زمانی متوجه اشتباه خود می شوند که دچار خسارت و ضرر و زیان زیادی شده اند .
🔹دادستان بشرویه تاکید کرد: جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ورود ضرر و زیان به افراد از هرگونه عضویت و فعالیت در این شرکت‌ها خودداری کرده و در صورت ارائه پیشنهاد عضویت از سوی هر شخص مراتب به دفتر دادستانی و یا پلیس آگاهی اطلاع داده شود تا با مشارکت همگانی از فعالیت شرکت‌های هرمی و اتلاف اموال مردم و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری به عمل آید .