این روزها عده ای با در نظر گرفتن صحبت های آیت الله عبادی نماینده معزز ولی فقیه ، این عالم وارسته مرد اخلاق و تقوا در دیدار با اعضای شورای شهر در مورد شهردار بیرجند با نگاهی منتقدانه مخرب و بی حرمتی به این سید جلیل الاحترام می پردازند و اصل ماجرای را در پس تحلیل های خود به فراموشی می سپارند .

باید پرسید چه کسانی از رسیدن انتقادات جامعه به نماینده معزز ولی فقیه این عالم وارسته و درستکار جلوگیری کرده اند