بازدیدشهیدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از معدن کارخانه فرآوری طلای هیرد شهرستان نهبندان
همزمان با سومین روز از دهه تولید و تجارت؛ معدن و کارخانه فرآوری طلای هیرد شهرستان نهبندان مورد بازدیدشهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی کشور، عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری،بیکی فرماندار شهرستان نهبندان و تنی چند از مدیران کشوری واستانی و شهرستانی قرار گرفت.

در این بازدید فرماندار شهرستان گزارشی از اقدامات صورت گرفته و ارائه و خواستار توجه در حوزه تامین زیر ساختها گردید .