#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

ورزشکاران، مربیان، مرشدان، مدیران و سایر فعالان در عرصه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در خراسان جنوبی از بیمه تکمیلی برخوردار می شوند.

رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی گفت: بهره مندی فعالان ورزش‌های زورخانه‌ای از بیمه تکمیلیفدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در راستای بیمه مربیان، داوران، ورزشکاران، مرشدان، مدیران و سایر دست‌اندرکاران فعال در عرصه ورزش‌های زورخانه‌ای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی در نظر دارد افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند یا بیمه‌ی تکمیلی ندارند را با تسهیلاتی مناسب، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهد.

شکری افزود:  مهلت ثبت نام تا  ۲۸ دی است و متقاضیان درصورت تمایل در ساعت اداری به دفتر هیئت پهلوانی استان واقع در خیابان مطهری ۸ مراجعه کنند.