🔹افزایش ۱۱ درصدی مشارکت در ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراهای روستا/ ۵۸۵ داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای نهبندان نام نویسی کردند.

«مجید بیکی» اظهار کرد: در پایان آخرین روز ثبت نام داوطلبین شوراهای اسلامی روستاهای نهبندان، در سه بخش این شهرستان که ۱۰۱ روستای واجد الشرایط شورا را در برمی گیرد، ۵۸۵ نفر ثبت نام کردند.

🔹فرماندار نهبندان با بیان اینکه ۷۹ درصد داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای نهبندان، به صورت حضوری و ۲۱ درصد با استفاده از روش های غیر حضوری ثبت نام کرده اند، گفت: داوطلبان این دوره با استفاده از سه روش اپلیکیشن موبایلی، کامپیوتر شخصی و حضور در دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت نام در انتخابات استفاده کرده اند.

🔹بیکی تصریح کرد: از تعداد ۵۸۵ داوطلب انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا و عشایر نهبندان ۹۲ درصد مرد و هشت درصد خانم ها (۵۳۸ مرد و ۴۷ زن) هستند.

🔹وی با بیان اینکه در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا و عشایر سه درصد آمار شرکت بانوان نسبت به دوره قبل افزایش اشته است، گفت: آمار مشارکت بانوان حتی نسبت به دوره چهارم انتخابات که تعداد زیادی ثبت نام کرده بودند، هم بیشتر بوده است.

🔹فرماندار نهبندان مطرح کرد: بیشترین شرکت کننده انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا و عشایر در سنین بین ۳۰ تا ۳۵ سال با ۱۰۸ نفر و کمترین سن شرکت کننده هم بالای ۷۵ سال سن یعنی ۶ نفر بوده است.

🔹بیکی با بیان اینکه در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایر ۱۴۶ نفر یعنی ۲۵ درصد افراد با سابقه شورا و ۷۵ درصد (۴۳۹) نفر فاقد سابقه شورا نام نویسی کرده اند.

🔹وی تصریح کرد: در مجموع در شهرستان نهبندان به ۳۰۷ عضو شورا نیاز داریم که ۵۸۵ نفر برای این دوره انتخابات شرکت کرده اند، این در صورتی است که دوره قبل ۵۲۶ نفر ثبت نام داشته ایم که مشارکت داوطلبین ۱۱ درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته ایم.