امروز در جلسه کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ستاد توسعه خاوران بر کمک به فرهنگ سازی و تبیین رسانه‌ای شاخص‌های توسعه استان تاکید شد.
 آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی در این جلسه گفت: باید از ظرفیت رسانه ملی و دیگر رسانه‌های خراسان جنوبی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های اقتصادی این استان استفاده شود.

نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هم بر وحدت رویه رسانه‌ها و تعیین اولویت‌های ستاد توسعه خاوران برای تولید محتوا در رسانه‌ها تاکید کرد.