با حضور معاون آبادانی بنیاد علوی کشور و معاون محترم سیاسی استانداری خراسان جنوبی بند خاکی دره چرم به بهره برداری رسید
در آیین بهره برداری از بند خاکی روستای دره چرم آقای نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی استان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات بنیاد علوی در حوزه آبخیزداری اعلام داشت که سه پروژه بند خاکی توسط بنیاد علوی و با جانمایی و مطالعات منابع طبیعی احداث و به بهره برداری رسیده است که بند خاکی روستای دره عباس و بند خاکی روستای گسک در سالهای گذشته و همچنین امروز بند خاکی روستای دره چرم به بهره برداری می رسد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور