🔻بیکی مجموع اعتبارات مصوب شهرستان نهبندان را٣۵۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون ۹۸ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال معادل ۲۸ درصد اعتبارات تخصیص یافته است.

؛ «مجید بیکی» امروز (۷ دی) در “کمیته برنامه ریزی شهرستان نهبندان” با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتبارات کشور در قالب تملک دارایی سرمایه ای استان خراسان جنوبی توزیع می شود، اظهار کرد: ۸۵ درصد این اعتبارات در قالب اعتبارات ملی به دستگاه های مختلف استان تخصیص پیدا می کند.
🔸فرماندار نهبندان افزود: هر چقدر سهم اعتبارات ملی بیشتری دریافت کنیم، قدرت رشد و توسعه شهرستان بیشتر و پروژه های نیمه تمام سریعتر به اتمام می رسد.
🔸بیکی در ادامه خواستار رایزنی بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات ملی شد و گفت: برخی از موضوعات را برای منافع مردمی باید از سرفصل های ملی به سرانجام برسانیم.
🔸وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان باید در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، مشکلات و درخواست های آن ها را به سرعت و با دقت انجام دهند، گفت: با انسجام، همکاری و انعطاف پذیری دستگاه های اجرایی، شهرستان توسعه یافته می شود.
🔸فرماندار نهبندان مجموع اعتبارات مصوب شهرستان نهبندان را٣۵۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: تاکنون ۹۸ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال معادل ۲۸ درصد اعتبارات تخصیص یافته است.

🔸بیکی اعتبارات شهرستان از محل تملک را ۹۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از محل اعتبارات تملک ۵۳ میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال معادل ۵۷ درصد تخصیص یافته است.
🔸وی بیان کرد: اعتبارات تکمیل راه های شهرستان نهبندان هفت میلیارد و ۷۰ میلیون ریال بوده است که تاکنون چهار میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال آن معادل ۷۰ درصد تخصیص یافته است.