حسین خسروی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دیدار کرد.
خسروی دراین دیدار ، موضوعات حوزه پزشکی حوزه انتخابیه، از جمله ساخت بیمارستان جایگزین بیمارستان امام رضا علیه السلام بیرجند، کمک به مرکز درمان خادم یاران رضوی در شمال شهر بیرجند، تسریع در اتمام بیمارستان خوسف، تامین دستگاه های مورد نیاز بیمارستان های این حوزه؛ نظیر ماموگرافی، سنگ شکن، ام ار آی و … را مورد پیگیری قرار داد. خوشبختانه آقای وزیر هم در خصوص تامین اعتبار و حل این مشکلات، قول مساعد داد