فرماندار خوسف گفت: عملیات اجرایی گاز رسانی به ۵۳ روستا با اعتبار ۷۱۵ میلیارد ریال در دست اجراست که امیدواریم در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و میزان دسترسی مردم به گاز در شهرستان به ۹۲ درصد برسد.

محمدعلی آخوندی اظهار کرد: در دهستان قلعه زری معادن بسیار بزرگی همچون قلعه زری فعالیت می‌کند و معادن دیگری همچون معادن طلای شادان و کودکان در دست بهره‌برداری است که یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های آنها تامین گاز است.

فرماندار خوسف گفت: ۶۲ درصد خانوارهای شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که این میزان نسبت به میانگین استانی ۲۲ درصد کمتر است.

آخوندی با اشاره به اینکه عملیات گاز رسانی به ۳۷ روستا در شهرستان در حال اجراست که با اجرای این پروژه تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان به شبکه گاز متصل خواهند شد، افزود: در حال حاضر ۷۵ روستا شامل ۳۵۴۶ خانوار به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در برنامه‌های شرکت گاز فقط گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار در نظر گرفته شده که با پیگیری‌های انجام شده روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار که در مسیر شبکه هستند، نیز به شبکه متصل می‌شوند که جای تقدیر از شرکت گاز دارد.

فرماندار خوسف اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید در راستای گاز رسانی به روستاها اقدامات جهادگونه‌ای صورت پذیرفت که قابل مقایسه با هیچ دورانی نیست.

آخوندی بیان کرد: طی ۹ ماه اول سال جاری عملیات گاز رسانی به ۱۱۰ واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال انجام شده است و ۲۵ واحد دیگر نیز با هزینه کرد ۸۶ میلیارد ریالی در دست اجراست که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه در بحث گازرسانی به مسکن محرومین نیز در ۵۹ روستا با جمعیت ۹۰۰ خانوار با اعتبار ۱۰۹ میلیارد ریال اعتبار در دست اجرا است، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی گاز رسانی به ۵۳ روستا با اعتبار ۷۱۵ میلیارد ریال در دست اجراست که امیدواریم در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و میزان دسترسی مردم به گاز در شهرستان به ۹۲ درصد برسد.

فرماندار خوسف اظهار کرد: در سال جاری به ۲۲ روستا با ۱۵۵ خانوار گاز رسانی می‌شود و شش ماهه اول سال آتی نیز به ۳۲ روستا با ۱۶۱۲ خانوار و اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال در محورهای خور، آرک، سرچاه عماری و قلعه رزی گازدار خواهند شد.

آخوندی یادآور شد: گاز به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم مطرح ماست که با اجرای این پروژه‌ها زمینه سرمایه‌گذاری در شهرستان افزایش پیدا خواهد کرد.