#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

/افزایش ۴ برابری واکسیناسیون در خراسان جنوبی

در اولین روز فعالیت مراکز تجمیعی در بیرجند در خراسان جنوبی هشت هزار و ۸۷۶ دُز واکسن کرونا تزریق شد که در مقایسه با روز قبل آن ۴ برابر افزایش داشته است.

 شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در استان گفت: دیروز هشت هزار و ۸۷۶ دُز واکسن کرونا تزریق شد که چهار و ۹۰۰ دُز مربوط به شهر بیرجند و بقیه مربوط به سایر شهرستان‌های استان بود که یک رکورد در استان محسوب می‌شود.

او افزود: این در حالی است که روز ۲۸ تیر دو هزار و ۳۰۰ دُز واکسن به جامعه هدف تزریق شده بود که در عرض یک روز ظرفیت چهار برابری تزریق واکسن شکل گرفت.

شریف زاده درباره دریافت واکسن برای هر فرد، گفت: در گذشته هر ویال واکسن سینوفارم برای یک نفر بود، اما در محموله جدید سینوفارم ویال‌ها مربوط به دو نفر است و به اندازه تعیین شده برای هر فرد تزریق می‌شود.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در استان گفت: ویال‌های واکسن کوو برکت برای ۱۰ نفر تزریق می‌شود.