همه از خداییم‌وبسوی خدا میرویم به بهانه فوت استادمحمدرضاشجریان/
بزرگان هنر ماوقتی میمیرند عزیز میشود
امیرحسین صادقپورخبرنگار توانیاب
کلُّ نفـسٍ ذائِقَهُ الموت،ثم الینا تُرجَعون… هر انسانی چشنده ی مرگ است وسپس به سوی ما باز خواهید گشت.
چند ساعتی است که ازپر کشیدن استاد بزرگ و خواننده سرشناس و بی بدیل ایران  محمدرضا شجریان میگذرد و همه ایران به ویژه اصحاب هنرورسانه برای وی داغ داریم وهریک ازهنرمندان و مسئولین سعی دارند به نوعی با خانواده مرحوم شجریان همدردی داشته باشند که به نوعی حق دین خود را اداکنندکه در ساعت اولیه مرگ این اسطوره اوازایران جناب اقای صالحی امیری وزیرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامی بودند که پیام تسلیتی صادرکرده و حق دین خود را به نوعی به خانواده این مرحوم ادعا کردند و اسم خود رادر کنارطرفداران استادشجریان ثبت نمودندوبعدازان هم در شبکه خبر بصورت زیرنویس مرگ این خواننده محبوب را رسانه ای کردند،ومسئولین دیگر نیز پیامهای تسلیتی صادرکردند اما به راستی چرا باید این گونه باشد وارزش یک هنرمندوخواننده محبوبی همچون استادمحمدرضا شجریان که بارهاوبارها باصدای ربنایش برسرسفره های افطارماه مبارک رمضان حاضرشدیم برای ما ونسلهای کوچکتر از مااینگونه افتخاراتش هویدا ونمایان شودو تازه بفهمیم که ، چه کسی را ازدست داده ایم ویاخوبی و محبوبیت هرهنرمندی زمانی برای دیگر افراد هویداشود ان هم زمانی باشد که وی را از دست داده ایم مگر ما و رسانه ملی در زمان حیاتش نمیتوانستیم مراسمات تجلیلی یاکنسرتهایی برای استادبزرگ شجریان ترتیب ببینیم که حالا مداوم رسانه ملی مرگ این استوره را نمایش میدهد و زیبای صدای اورا درتک تک ترک های موسیقیش راپخش میکنددر کانالهای خبری حال باید به رسانه ملی چه بگویم؟که مرگ اسطوره های هنری را همچون مرحوم محمدرضاشجریان را پس از نداشتن وازدست دادن وی به تصویر میکشد مگر رسانه های ما رسانه مردگانند. زنده را تا زنده هست قدرش بدان وربرای مرده اشک ریختن چه سودگرنپرسیدی حال من تازنده ام خانه من درزمان مرگم خوابیدن چه سود
رسانه هاو بویژه رسانه ملی ما باید باعث و بانی نشاط وامید به زندگی در مردم باشندوتا زمانی که این هنرمندان وبزرگان موسیقی دیگر حال و حیاتی دارند به سراغ انها بروندحداقل برای یک احوال پرسی و قدردانی چون یک هنرمند برای مردم است وتا ما (مردم)نباشیم هنرمندوخواننده ای به شهرت و محبوبیت نمیرسد وما مردم هستیم و بودیم که باعث شدیم مرحوم استادمحمدرضا شجریان محبوبیت وشهرتی بین ما پیدا کندهنرمندان هیچ وقت نمی میرندو همیشه برای ما زنده هستند واین موهبتی است الهی که خداوند به انها داشته تا برای همیشه جاودان و زنده بمانند برای ما. انشاالله هران کس که به شهرت و محبوبیتی رسید بداند که در درجه اول لطف خداشامل حال وی شده وثانیا بداند که این مردم هستند که باعث و بانی این شهرت شده اند و تامردم نباشند شهرتی نیست وچه زیباسروده است شاعر این بیت را افتادگی اموز اگر طالب فیضی هرگزنخورد اب زمینی که بلند است چه خوب است . تمام هنرمندان ما بدانند که اگربه این جایگاه رسیدن فقط لطف خداو مردم شامل حال انها بوده است وبس
انشاالله همه به ان جایگاهی که ارزویش را دارند برسند
ودرپایان باید افرین گفت به مردم و هنردوستان شریف ایران که با وجود مشکلات و این بیماری منحوس کوید۱۹کرونا بازهم سعی کردندبه بهترین نحو حق دین خود را باخانواده مرحوم شجریان اداکنند و برای این اسطوره اواز ایران مرحوم محمدرضاشجریان سنگ تمام گذارند افرین برشما مردم قدرشناس و مردم هنردوست ایران
انتهای پیام امیرحسین صادقپورخبرنگارتوانیاب