#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

مهندس شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خصوص آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان های استان گفت: شهرستان های سربیشه و بشرویه در وضعیت آبی(کم خطر) و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد (متوسط خطر) قرار دارند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خصوص محدودیت ها در شهرستان های زرد و شهرستان های آبی بیان داشت: محدودیت تردد از ساعت ۱۰ شب تا ۴ صبح در کلیه شهرستان های استان همچنان اعمال خواهد شد. اما محدودیت ورود و خروج پلاک های بومی و غیر بومی عملا در سطح استان حذف شده و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. از لحاظ وضعیت کاری هم در کل شهرستان های استان حضور کارکنان یک سوم دورکاری و دو سوم حضور خواهد بود که مشمول کلیه شهرستان های استان می شوند.