جلسه بررسی و ساماندهی زباله گردها ، در محل سالن شهید ماژانی استانداری برگزار شد. مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در این جلسه ضمن ارائه آمار و اطلاعات زباله گردهای ساماندهی شده در سال ۹۹ بر توجه امور این قشر تاکید و از دستگاه های مسئول خواست تا زباله گرد هایی که هویت خود را کتمان می نمایند و یا از اتباع بیگانه می باشند یا مستمر به زباله گردی نمی پردازند را شناسایی ومشکلات آنها را به صورت ریشه ای در دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت حل و فصل کنند
وی با اشاره به این که مطابق با مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا هیچ کس حق ندارد سلامت جامعه را به خطراندازد گفت شهرداری ها و فرمانداریها با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی زباله گرد ها و معرفی آنها به دستگاههای حمایتی اقدام نمایند. تا در صورت داشتن شرایط تحت پوشش این دستگاهها قرار گیرند.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی افزود خوشبختانه در شهرستان های استان پدیده زباله گردی کمتر به چشم می خورد که این به دلیل کوچک بودن شهر ها و نظارت های اجتماعی بالای مردم می باشد.در اغلب موارد کسانی که تحت هر شرایط و انگیزه ای اقدام به زباله گردی می نمایند از شهرستانها به مرکز استان مهاجرت می نمایند.و این پدیده در بیرجند بیشر به چشم می خورد وی در ادامه با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۹تعداد ۶۳ نفر از زباله گرد ها شناسایی و اغلب با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تحت حمایت قرار گرفتند از شهرداری بیرجند خواست لیست افرادی که تا کنون شناسایی شدند جهت بررسی وضعیت هویتی به دفتر اجتماعی استانداری ارسال تا اقدام لازم جهت ساماندهی آنها صورت پذیرد
در این جلسه شهردار بیرجند مکلف شد تا با استفاده از تجارب دیگر استانها در خصوص نحوه صحیح جمع آوری زباله ها به شکلی که امکان دسترسی افراد غیر از پرسنل شهرداری وجود نداشته باشد و ساماندهی زباله گردها اقدام عملی انجام دهد و هر دو هفته یک بار گزارش اقدامات انجام شده به دفتر اجتماعی منعکس نمایند