جهاز بران، یکی از رسوم عشایر ایل بهلولی در شهرستان زیرکوه است که معمولا چند روز قبل از برگزاری مراسم عروسی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، حسین سروش سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان زیرکوه گفت: غنای جاذبه های باستانی، تاریخی، طبیعی فرهنگی و مردم شناسی سرزمین ایران، کشور ما را به عنوان یکی از ده کشور اول صاحب جاذبه های جهانگردی معرفی کرده است و این منابع عظیم و توانمندی های فراوان، زمینه بسیار مساعدی را برای برنامه ریزی جهانگردی مهیا می کند.

وی افزود: گردشگری در مناطق عشایری کشور و موضوع مردم شناسی اقوام ،ایلات و طوایف عشایری کشور با طیف متنوعی از آداب و رسوم و شیوه های معیشتی منطبق با شرایط اقلیمی و محیط زیست می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان زیرکوه بیان داشت: عشایر ایران به خاطراینکه نماداقوام اصیل ایرانی به شمار می روند و فرهنگ ایرانی را تا کنون حفظ کرده اند و به دلیل شیوه زندگی مبتنی بر کوچندگی و همراهی با طبیعت ،اغلب مورد توجه قرار می گیرد

سروش گفت: یکی از زمینه هایی که اغلب برای مردم جذاب و جالب است و مورد توجه نیز واقع شده است آیینهاو مراسم عشایری از جمله آداب و رسوم ازدواج و عروسی،اعیاد و جشن هاست که با تشریفات خاصی برگزار می شود

وی افزود: جشن ها و مراسم شادی در جامعه عشایری عمدتا به صورت جمعی و با مشارکت همه افراد اعم از زن و مرد،کوچک و بزرگ صورت می گیرد. صفا، صمیمیت، شادی و نشاطی که نوازندگان ایل در این جشنها و اعیاد ایجاد می نمایند،وصف ناشدنی است

او گفت: جهاز بران،یکی از رسوم عشایر ایل بهلولی در شهرستان زیرکوه است که معمولا چند روز قبل از برگزاری مراسم عروسی انجام می شود. در این مراسم زنان عشایر با لباسهای زیبا و رنگارنگ همراه با ماشین های حمل جهاز ، به دف و دایره و آوازهای محلی و گروهی ، جهاز عروس را به منزل داماد می برند ..