🔹بیکی گفت: در سال جاری تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان در قالب اعتبارات اجتماعی از سوی وزارت کشور به نهبندان ابلاغ و به دستگاه های متولی تخصیص داده شد.

پ،پ«مجید بیکی» پ در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهبندان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جوانان موتور محرکه یک جامعه هستند، اظهار کرد: جوانان امید بخش ترین نیرو و امید انقلاب و اسلام است بنابراین این قشر باید آرامانگر و دارای اعتماد به نفس و البته مراقب باشند.

🔹فرماندار نهبندان با تاکید بر اینکه جوانان را باید دریابیم، گفت: خواسته یا ناخواسته اداره جوانان در آینده توسط جوانان انجام می شود لذا سرمایه گذاری برای پیشرفت جوانان هزینه محسوب نمی شود و قطعا در آینده حائز اهمیت است.

🔹بیکی ضمن بیان این مطلب که بخش های مختلف، تصمیم گیران و تصمیم سازان جامعه باید برنامه هایی را تدوین کنند که جوانان در عمل به عنوان یک نیروی محرکه جامعه عامل نشاط، امید و پویایی جامعه باشند، گفت: بخشی از تغییرات در سبک زندگی به خاطر ورود به دنیای تکنولوژی و تغییر پذیری و پویایی جوانان هست، بنابراین اگر قرار است در این کشور در عرصه های علمی، اجتماعی و سیاسی تغییری صورت پذیرد باید از محیط دانشگاهی و جوانان شروع کرد.

🔹وی آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه ها را از مکان های استراتژیک کشور عنوان کرد و افزود: این مکان ها زمینه ساز هر نوع فرهنگی هستند؛ مجموعه مربیان، معلمان، اساتید و دانشگاهیان با پذیرش این مقوله که جوانان نیازهای متفاوتی با نسل گذشته دارند؛ باید برنامه ریزی و فرزندی مسئولیت پذیر تحویل جامعه دهند.