استانداری خراسان جنوبی، یک میلیارد تومان برای اجرای طرح گردشگری بند دره به شهرداری بیرجند تخصیص داد

 شهردار بیرجند گفت: مبلغ یک میلیارد تومان استانداری برای اجرای طرح گردشگریتخصیص یک میلیارد تومان به بند دره بیرجند بند دره پرداخت کرده که قرار است در پارک حاشیه ای بلوار بند دره هزینه شود.

جاوید با بیان اینکه در فاز اول طرح گردشگری این منطقه برخی ادارات همچون آب، برق، راه برای توسعه زیرساختهای آن مبلغی را هزینه کردند افزود:تا کنون فاز اول این طرح بیش از ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۳۰درصد شامل سکوسازی، پارکینگ، نورپردازی و فضای سبز و ایجاد آلاچیق باقیمانده  است که درصورت تامین اعتبار حدود ۸میلیارد تومان، فاز اول تا شهریور به اتمام می رسد.

وی ابا بیان اینکه تا کنون ۵میلیارد تومان از سوی شهرداری بیرجند برای اجرای طرح گردشگری بند دره هزینه شده گفت: حدود ۵۰درصد این مبلغ از منابع داخلی شهرداری و مابقی از منابع دولتی پرداخت شده است.