#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: تمامی بیمارستان‌های استان خراسان جنوبی مجهز به دستگاه بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی هستند و زباله‌های بیمارستانی با رعایت ضوابط اصولی دفع می‌شود.

فاطمه دعاگویان  افزود: صحت عملکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز به‌صورت مستمر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست همچنین آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: پسماندهای عفونی و بیمارستانی بعد از بی‌خطرسازی، تحویل مراکز دفن زباله شهرداری‌ها داده می‌شود تا به‌صورت اصولی دفن شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی درباره نحوه جمع‌آوری و دفن پسماندهای عفونی مطب‌های خصوصی مرکز استان گفت: در این زمینه ۲ شرکت خصوصی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فعالیت دارند که پسماندهای عفونی را از مطب‌ها جمع‌آوری می‌کنند و پس از بی‌خطرسازی در بیمارستان‌ طرف قرارداد، تحویل مرکز دفن زباله شهری می‌شوند.

وی افزود: اگر مطبی از تحویل زباله‌های عفونی امتناع کند، برای پیگیری موضوع توسط این شرکت‌ها به اداره کل حفاظت محیط زیست اعلام و اخطاریه‌های لازم داده می‌شود.

دعاگویان عنوان کرد: تمامی مراکز دفن زباله شهری در استان تحت نظارت و پایش مستمر محیط زیست هستند و موارد مغایر با قانون به مدیریت اجرایی پسماندها اعلام می‌شود همچنین زباله‌های عفونی بی‌خطرسازی شده، در ترانشه‌های مخصوص در محل‌های دفن زباله دفع می‌شوند.

وی گفت: برابر ضوابط ابلاغی، دانشگاه علوم پزشکی استان هم بر نحوه مدیریت پسماند پزشکی نظارت دارد و اداره کل حفاظت محیط زیست به استناد ماده ۲۳ قانون ناظر عالی است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: متعهد بودن به اجرای دقیق قوانین و ضوابط ابلاغی توسط تولیدکنندگان پسماند در همه مراکز اعم از دولتی و بخش خصوصی گامی موثر در جهت حفاظت از محیط زیست و به حداقل رساندن آثار سوء پسماندها و تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی است.