🔹استاندار خراسان جنوبی در جریان سفر به آبیز از خوابگاه های دانش آموزی این شهر بازدید کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ معتمدیان در این سفر به بازدید دبیرستان دخترانه بنت الهدی صدر و هنرستان پسرانه امیرالمؤمنین(ع) رفت.
🔹بررسی مشکلات موجود در این دو آموزشگاه و مدارس سطح شهر، مهمترین هدف استاندار از این بازدید بود.
🔹مساعدت در تأمین تجهیزات آموزشی، رفاهی، پیامد حضور معتمدیان در این مدارس بود.