معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: بر اساس قانون انتزاع کلیه وظایف و تکالیف مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی از تولید و تامین تا نظارت بر توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

علی تهوری،  اظهار کرد: در این راستا موضوع تفویض امر بازرسی و نظارت بر تمامی واحدهای تولیدی و صنفی گروه‌های هدف و همچنین حوزه آرد و نان و نانوایی‌ها به بازرسان سازمان جهاد کشاورزی منتقل گردید تا زنجیره تامین، توزیع، تنظیم و نظارت در این خصوص یکپارچه و کامل شود.

، وی ادامه داد: بازرسان سازمان صمت کماکان نظارت بر سایر گروه‌های کالایی و خدمات دولتی و عمومی را نیز بر عهده خواهند داشت.

تهوری با بیان اینکه نیروهای بسیج نیز همواره در طرح‌های نظارتی و شرایط سخت بازار با بازرسان سازمان همکاری و همراهی کردند، بیان کرد: همچنین در راستای افزایش سطح نظارت‌ها در حوزه‌های مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی و همچنین سازمان صمت از توان و ظرفیت نیروهای بسیج اصناف نیز استفاده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مردم استان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بخش محصولات کشاورزی، پروتئینی، آرد و نان مراتب گزارش و یا شکایت خود را به سازمان جهاد کشاورزی و در شهرستان‌ها به ادارات جهاد کشاورزی اعلام کنند.