#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰تحلیل نحوه انتقال ویروس کرونا در خراسان جنوبی
🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه نحوه انتقال بیماری در شهریورماه تغییر کرده است گفت: ۳۳/۶درصد انتقال‌های تجمعات خانوادگی،۲۰/۲ بر اثر مسافرت‌ها و ۲۸/۷درصد در اثر تجمعات، ابتلا در محل کار ۱۴/۱ و سایر موارد ۴/۴ درصد گزارش شده است.