معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان به لحاظ تعدد پروژه‌های عمرانی به کارگاه تبدیل شده است و این فعالیت‌ها باید به درستی برای مردم تبیین شود.

 ناصر خوش خبر روز سه‌شنبه در نشست تقدیر و معارفه مدیرکل پیشین و جدید روابط عمومی استانداری به شرایط فعلی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این فعالیت با وجود محدودیت‌های شدید مالی صورت می‌گیرد و نقش بسزایی در توسعه استان دارد، این موارد باید به درستی تبیین شود تا مردم از حجم کارها و نتایج آنها به درستی مطلع شوند.

وی بیان کرد: مهمترین وظیفه روابط عمومی، ترویج فرهنگ پاسخگویی در دستگاه اجرایی است.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: حوزه روابط عمومی به عنوان چشم بینا، گوش شنوا و تابلویی از فعالیت‌های دستگاه‌ها، مکلف است ضمن دفاع از حیثیت دستگاه اجرایی، ارتباطی معقول و منطقی بین سازمان و جامعه هدفش برقرار کند.

وی با تاکید بر حوزه اختیارات روابط عمومی‌ها تصریح کرد: تعدد رسانه‌های مجازی و غیرمجازی، انتشار اخبار زیادی را به همراه دارد لذا روابط عمومی وظیفه دارد با اطلاع رسانی درست و شفاف، ابهامات پیش آمده را برطرف و با تشریح درست اقدامات و برنامه‌های دستگاه، ذهنیت‌های غلط را اصلاح کند.

خوش خبر اظهار داشت: متأسفانه در برخی دستگاه‌های اجرایی نگاه تخصصی به روابط عمومی وجود ندارد و افراد متناسب با تخصص و دانش مدیریتی در جایگاه خود قرار ندارند که این موضوع به مجموعه سازمانی لطمه وارد می‌کند.

وی تحلیل‌گرا بودن را مهمترین ویژگی مدیر روابط عمومی برشمرد و گفت: مدیر روابط عمومی باید با برنامه محوری و بهره‌گیری از دانش لازم به دفاع از اقدامات انجام شده بپردازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه روابط عمومی دستگاه اجرایی باید به تجهیزات و ابزارهای نوین اطلاع رسانی مجهز شود گفت: افرادی که در حوزه اختیارات خود، انتقال دغدغه‌های مردم به مدیران را دارند باید از آرامش خاطر کافی برخوردار باشند تا با اشراف کامل، موارد را برای رفع و رجوع پیگیری کنند.

وی با اشاره به سوابق فرهنگی مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد که این پیشینه فعالیتی بتواند در پویایی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.

خوش خبر تغییر نگاه برخی مدیران به جایگاه روابط عمومی، تاکید بر بازنگری مدیران در انتخاب نیروهای فعال در روابط عمومی دستگاه‌ها، ارزیابی عملکرد مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و معرفی روابط عمومی‌های موفق به شورای اداری را از جمله انتظارات مجموعه از مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری برشمرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی نیز با تاکید بر اینکه نگاه ویژه مدیران به روابط عمومی سبب تعالی دستگاه می‌شود گفت: با توجه به اقدامات ارزنده دولت در استان، مهمترین تکلیف روابط عمومی‌ها، تبیین این برنامه‌هاست که می‌تواند امید را به جامعه تزریق کند.

احمد محبی به خدمات ممتاز و بی‌نظیر استاندار در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: این خدمات در تاریخ خراسان جنوبی ماندگار شده و حیف است به شایستگی به مردم معرفی نشوند.

در این نشست با حضور جمعی از مدیران ستادی استانداری، از خدمات یک ساله علی وفادار مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری تقدیر و احمد محبی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.