✍️مهدی شجاع /
کارشناس و فعال اجتماعی

♦️ امروز ملت ایران به خوبی آگاه اند که نقض و خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام و بازگشت تحریم ها ، کشور را با محدودیت شدیدی در فروش نفت مواجه کرده و این اتفاقات کاهش جدی در آمدهای نفتی ایران که اصلی ترین منبع درآمدی کشور است را در پی داشته است .
از سویی افزون بر تاثیر تحریم ها، طی سال گذشته و ابتدای امسال ، شاهد بروز وقایع ناگوار حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله که در برخی نقاط کشور بودیم که موجب خسارت و ایجاد هزینه های زیاد و مزید بر علت شد و این وقایع خارجی و داخلی اثرات خود را در رکود اقتصادی ، عدم اشتغال ، کاهش درآمد بویژه در طبقات پایین و متوسط جامعه گذاشته اشت .

🔹 در مقابل این شرایط ، استواری و مقاومت ملت و حاکمیت و‌تسلیم نشدن در مقابل زیاده خواهی آمریکا و مدیریت نسبتا با ثبات اقتصادی کشور طی ماههای اخیر قطعا نوید بخش گذار از این شرایط سخت اقتصادی است بطوری که مراکز مهم و بین المللی اقتصادی نوید خروج از رکود و مسیر رونق و رو به رشد اقتصادی را برای ایران پیش بینی می کنند.

🔹و اما علیرغم تنگناهای مالی دولت و کمبود اعتبارات ملی ، شاهدیم که استاندار باهدف گذاری مبتنی بر توسعه پایدار و همه جانبه ، چندین پروژه بزرگ و تحول ساز در استان ، از قبیل توسعه راه ها ، احداث راه آن ، نهضت گلخانه با ایجاد ۱۰۰۰ هکتار گلخانه ، توسعه مناطق محروم و روستایی با انعقاد تفاهم نامه فی مابین استانداری و نهادهای غیر دولتی و تامین مالی مشترک آنها ، پروژه انتقال آب دریای عمان باهدف مدیریت و تامین منابع آب موردنیاز استان تا سال ۱۴۲۵ ، ایجاد هاب شتر. طرح نهضت ملی سبز ، تصویب سند توسعه و تجهیز گمرکات و بازارچه های مرزی ، توسعه اشتغال روستایی و … آغاز نموده است و با پیگیری های مستمر و جذب و‌ تزریق اعتبار جدید به پروژه های ذکر شده استان در مسیرتوسعه قرار گرفته است .
💠لازم به یادآوری است آنچه از شاهد برنامه های در دست اقدام مدیریت ارشد استان مبتنی برنیازهای جدی و‌بعضا مغفول مانده دربخش های زیربنایی و زیرساختی ، توسعه متوازن منطقه ای است و بدیهی است لمس نتایج این گونه برنامه های توسعه ای پن و درست ، مستلزم گذشت حداقل یک دوره زمانی ۲ تا ۶ سال و بیشتر است.

💢 با وجود تلاشهای انجام گرفته و در دست اقدام در سطح استان ، متاسفانه مدتهاست سخنانی با نیت های مختلف و به بهانه مطالبه گری اما از #جنس ناامیدی از برخی رسانه ها شنیده می شود. و از همه بدتر، در # لابلای دعواها و منازعات سیاسی، موفقیت ها و دستاوردها ناچیز شمرده می شوند و گاها در برخی رسانه ها جملات سرد و ناامید کننده ای رواج یافته است.

🔹نیک میدانیم که امنیت، حکمرانی خوب ، کاهش فساد سیاسی ، رشد اقتصادی بدون حضور و رشد رسانه های گروهی ممکن نیست ، بنابر این ظرفیت و قابلیت رسانه ها در انعکاس ، تشریح و تبیین اقدامات مثبت با کار ویژه # امید آفرینی ، توأمان هم در # گذار همدلانه جامعه از شرایط اقتصادی ناشی از فشارخارجی نقش موثری ایفا نمایند و هم در مسیر توسعه استان یاریگر و همراه تیم مدیریتی استان باشند.