#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دکتر محمد دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرحند در خصوص افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا گفت: در این دو خیز گذشته که بیماری کرونا در کشور داشته، یک ارتباط کاملا تنگاتنگ بین رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک توسط عموم مردم و افت و خیز بیماری وجود داشته است یعنی آنجائیکه مردم رعایت نکردند ( بعد از تعطیلات نوروز و فروردین و اردیبهشت ماه ) استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرد، بیماری خیز برداشت و ما را با مشکل در کشور مواجه کرد اما زمان هایی که آمار استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها قابل توجه بوده و به ۸۲ درصد در کشور رسیده، شاهد افت بیماری بودیم.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه ویروس کرونا از نظر ابتلا و سرایت هیچ محدودیتی قائل نیست، متذکر شد: تمام افراد سالم و بیمار در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارند.علی خصوص افراد دارای بیماری زمینه ای همچنین گروه های سنی کودکان و نوجوانان به هیچ عنوان از این بیماری مصون نیستند که گفتنی است یکی از کانون های انتقال، کودکان هستند.

دکتر دهقانی در پایان خاطر نشان کرد: این ویروس به عملکرد ما بستگی دارد. اگر استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی رعایت شود و مسافرت ها به حداقل برسد، ما شاهد افت بیماری خواهیم بود و مرگ و میر کمتر اتفاق خواهد افتاد. همانطور که افراد باید به مسئولیت اجتماعی که در قبال خود و جامعه دارند توجه کنند، کسی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کند سلامتی بقیه را نیز تهدید می کند.