خراسان جنوبی، استانی است که علی‌رغم بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی و فرهنگی، در زمره‌ی استان‌های محروم کشور طبقه‌بندی می‌شود. بهره‌مندی مردم این استان از این منابع و ثروت‌های خدادادی، بسیار ناچیز و صفر است.

برای بهره‌برداری از ثروت‌های موجود خراسان جنوبی بایستی پازل‌ چندگانه‌ای چیده شود و هر کدام از اجزای آن در جایگاه خود قرار گرفته و فعالیت مفید داشته باشد. هدف فعالیت آنها باید به گونه‌ای باشد که بهره‌برداران از نتایج و منافع این ثروت، مردم استان باشند. باید مدیران فهیم و کارامدی سکان هدایت فعالیت‌ها را بر عهده بگیرند که به فکر مردم باشند و دولتمردانی حضور داشته باشند که با طرح و برنامه جذب اعتبارات، به هر صورت ممکن استارت توسعه را با حضور تمام اجزای پازل بزنند.

اما در سالهای اخیر، عناصر این پازل سر جای خود قرار نداشته است تا از بهره این ثروت پیش رو مردم را منتفع سازد. این همان مقصود و هدفی است که این روزها در مدیریت عالی استان هویدا است. این که این ثروت باید به نفع توسعه همه‌جانبه استفاده شود. با این سیاست متخذه از سوی مدیریت عالی دولت در استان، مطمئنا به زودی شاهد حذف پسوند محروم از این استان غنی خواهیم بود.

در این میان مطمئنا مردم هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید در کنار حرکت‌های جهادی قرار گیرند تا توسعه استان محقق شود. تعدادی از مدیران نیز هم‌قدم با مدیران ارشد استان، در راه خدمت گام بر می‌دارند. اما هنوز در مواردی  نقاط ضعفی رویت می‌شود که ریشه در فرهنگ کار و فرهنگ غالب جامعه دارد و باید برنامه‌ای اساسی برای رفع آنها طرح شود.

رسانه خبر و هنر رسالت خود می‌داند تا به عنوان نماینده بزرگترین دسته ذینفعان تصمیمات مدیریتی (عموم مردم)، در راستای تنویر افکار عمومی، شناسایی مشکلات، تبیین راهکارها و پیشنهادات در زمینه‌ی استفاده از فرصت‌های حوزه‌های گردشگری و میراث،کشاورزی، معدن و مهم‌تر از آن در جهت انتقال نظرات مردم به مدیران و دست‌اندرکاران قدم بردارد و نتیجه را از طریق همین رسانه در اختیار عموم قرار دهد.