۲۰۰ هزار عدد تخم شترمرغ در ۱۰ ماه گذشته در واحد‌های پرورش شترمرغ تخم گذار تولید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تمامتولید ۲۰۰ هزار عدد تخم شترمرغ در واحد‌های پرورشی تخم تولید شده در داخل استان و برای جوجه کشی استفاده می‌شود.

غلامرضا قوسی افزود: تخم‌هایی که به دلیل عدم نطفه داری مناسب حذف می‌شوند، در چرخه صنایع دستی استفاده می‌شوند.

وی  تولید سالانه جوجه تولیدی در واحد‌های پرورش شترمرغ استان را ۱۲ هزار و ۴۰۰ قطعه اعلام کرد و گفت: یک شترمرغ در سال حدود ۶۰ عدد تخم می‌گذارد که تقریبا ۴۰ عدد تبدیل به جوجه می‌شود.

به گفته وی از این میزان تخم تولیدی با توجه به بازار پسندی مناسب و ارزش افزوده تخم در امر جوجه آوری، بیشتر در چرخه تولید استفاده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه فرآوری محصولات شترمرغ به دو صورت انجام می‌شود، افزود: از تخم شترمرغ در صنایع دستی استفاده می‌شود و با توجه به راه اندازی مراحل کشتارگاه شترمرغ به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک با توجه به اقلیم مناسب استان شاهد فرآوری گوشت شترمرغ نیز باشیم.
هم اکنون ۴۰ واحد پرواربندی شترمرغ، ۱۵ واحد مولد و ۱۶ واحد پرورش توأم در خراسان جنوبی فعال و دارای پروانه صنعتی هستند.
شترمرغ نسبت به بیماریها، شرایط نامساعد محیطی و فقر غذایی بسیار مقاوم بوده و تاکنون بیماری مشترکی بین انسان و شترمرغ گزارش نشده است.