🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: تعامل دستگاه های اجرایی برای مدیریت شرایط موجود، قابل تقدیر است.
؛ دکتر قناعت با بیان این مطلب در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، خاطرنشان کرد: با تعامل و همراهی کلیه دستگاه های اجرایی، تاکنون مشکلی در زمینه حامل های انرژی نداشته ایم.
🔹وی تصریح کرد: این کار تیمی دستگاه های اجرایی با توجه به شرایط آب و‌ هوایی به منظور کنترل منابع در حوادثی مثل سیل و زلزله هایی که در یک سال گذشته رخ داده، همواره مشهود و ستودنی است.
🔹استاندار با اشاره به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر برودت هوا و افت شدید دما در اغلب مناطق استان برای امشب، تأکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که به هیچ عنوان قطعی گاز در بخش خانگی نداشته باشیم.
🔹قناعت ضمن دریافت گزارش های لازم از دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری، شرکت های گاز، توزیع نیروی برق و نفت منطقه خراسان جنوبی درخصوص میزان مصارف و ذخیره سازی های صورت گرفته، بر اتخاذ تدابیر لازم در راستای تأمین حامل های انرژی استان و رفاه حال عموم مردم در شرایط موجود، تأکید کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور